help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 6. Juni 2005 über Massnahmen im Unterrichtswesen 2005

Decreet van 6 juni 2005 houdende maatregelen inzake onderwijs 2005


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/06/2005
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/09/2005
Pagina:39864
Advies van de Raad van State 38139
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2005
Artikelen 1, 1° en 2°, 2, 3, 12, 1° en 2°, en 36, 21°: 01/09/2004
Artikel 18: 01/02/2005
Artikelen 4, 8, 9, 10, 11, 14 en 35: 06/06/2005

Periode van geldigheid van 01/09/2004 tot ...
Opmerkingen Art. 37 : voir / zie rechtzetting MB BS 24/02/2006