help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de administrateur-generaal van 21 mei 2008 tot wijziging van het besluit van de administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij van 24 december 2007 houdende delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de algemeen directeur, aan de afdelingshoofden, van specifieke beslissingsbevoegdheden aan de algemeen directeur, van specifieke beslissingsbevoegdheden aan het hoofd van de afdeling Algemene Zaken, van specifieke beslissingsbevoegdheden aan het hoofd van de afdeling Operationeel Waterbeheer, van specifieke beslissingsbevoegdheden aan het hoofd van de afdeling Lucht, Milieu en Communicatie, van specifieke beslissingsbevoegdheden aan het hoofd van de afdeling Economisch Toezicht, van specifieke beslissingsbevoegdheden aan de personeelsleden van de afdeling Operationeel Waterbeheer en de afdeling Ecologisch Toezicht


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/05/2008
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/07/2008
Pagina:38512
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 21/05/2008

Periode van geldigheid van 21/05/2008 tot 14/03/2009
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.