help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 23 juli 1962 houdende goedkeuring van de volgende internationale akten: a) Internationaal Akkoord betreffende de olijfolie en bijlage, afgesloten op 15 februari 1956, te New-York ; b) Protocol tot wijziging van dit akkoord, afgesloten op 3 april 1958, te Genève


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/07/1962
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/10/1962
Pagina:8831
Advies van de Raad van State 7013