help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 juli 2005 tot opheffing van het koninklijk besluit van 25 augustus 1954 waarbij het gebruik van de witte stok "blindenstok" genaamd aan een voorafgaande machtiging wordt onderworpen en het koninklijk besluit van 9 maart 1992 waarbij het gebruik van de stok voor slechtzienden "gele stok" genaamd, aan een voorafgaande machtiging wordt onderworpen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/07/2005
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/09/2005
Pagina:38709
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 15/09/2005 tot ...