help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 30 april 1992 betreffende de voorlopige terbeschikkingstelling van personeelsleden van de Agglomeratie Brussel om hun functie uit te oefenen bij het Gewestelijk Agentschap voor Netheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/04/1992
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/09/1992
Pagina:19662
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 30/04/1992