help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 23 mei 1991 tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/05/1991
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/06/1991
Pagina:14103
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 23/05/1991

Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Analyse: de door art. 2 goedgekeurde statutenwijzigingen worden nader bepaald onder artikelen 3 tot 9 onder de vorm van uitdrukkelijke wijzigingen; de analyse vermeldt dus deze uitdrukkelijke wijzigingen.