help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 1 juni 2005 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/06/2005
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/06/2005
Pagina:27154
Advies van de Raad van State 37593
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Artikelen 4, 15 en 20, 1°: Te bepalen door de Koning
Article 6: 09/11/2008 (KB 28/09/2008)
Artikelen 10, 11 en 20, 4°: 23/03/2006 (KB 07/03/2006)
Artikelen 3, 12 en 20, 2°, 3° en 5°: 01/09/2006 (KB 07/03/2006)
Art. 20, 1°: 21/01/2012 (art. 106 van de W 08/01/2012)


Periode van geldigheid van 24/06/2005 tot ...