help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 2 juli 1824 houdende bepalingen ter verzekering van de rigtige uitvoering van artikelen 224 en 225 der algemene wet van 26 augustus 1822 over de heffing van de rechten van in-, uit- en doorvoer, en van accijnzen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/07/1824
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Advies van de Raad van State --
Opmerkingen JO nr. 42