help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 14. Dezember 2004 zur Festlegung des Einnahmenhaushaltsplanes der Deutschsprachigen Gemeinschaft für das Haushaltsjahr 2005

Decreet van 14 december 2004 houdende de begroting van de ontvangsten van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/12/2004
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/04/2005
Pagina:19569
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2005

TT

Periode van geldigheid van 01/01/2005 tot 31/12/2005