help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr 134194 van 3 augustus 2004

"Est ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté royal du 20 juillet 2004 portant interdiction de la détention de certaines espèces dans des cirques et expositions itinérantes, publié au Moniteur belge du 26 juillet 2004."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/08/2004
Nummer: 134194
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad Niet bekendgemaakt
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld

"Niet meer in werking": impliciet gevolg van arrest van de Raad van State nr. 156350 van 14/03/2006 (http://www.raadvst-consetat.be/Arrets/156000/300/156350.pdf); dit arrest verwerpt het beroep tot vernietiging nadat het vaststelt dat KB 20/07/2004 werd opgeheven bij KB 19/04/2005 tegen hetwelk geen beroep tot vernietiging werd ingediend.

Periode van geldigheid van ... tot 13/03/2006
Opmerkingen