help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 30 december 1982 houdende de begroting der Dotatiën voor het begrotingsjaar 1982


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/12/1982
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/02/1983
Pagina:2090
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking

Uitwerking van de begrotingsbepalingen: begrotingsjaar 1982: 01/01/1982 - 31/12/1982

TT: alleen wat de begrotingsbepalingen betreft


Periode van geldigheid van 01/01/1982 tot ...
Opmerkingen 1) Deze wet bevat niet alleen begrotingsbepalingen, maar ook normatieve bepalingen (zie art. 2).
2) Art. 2.4, b): niet geanalyseerd: opheffing van diverse bepalingen "in zover zij betrekking hebben op de pensioenen van de leden van de Wetgevende Kamers en hun rechtverkrijgenden".