help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 9 oktober 1971 houdende toekenning van een toelage aan het personeel van het Ministerie van Openbare Werken belast met het snoeien van hoogstammige bomen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/10/1971
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/11/1971
Pagina:13118
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Opgeheven door een of meer overheden: zie «Alle» in de analyse