help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 8 oktober 2003 houdende oprichting en samenstelling van de tussenoverlegcomités en van de basisoverlegcomités bij de Regie der Gebouwen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/10/2003
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/11/2003
Pagina:55644
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/06/2003

Periode van geldigheid van 01/06/2003 tot ...