help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 12 november 1970 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Nationale Paritaire Commissie Geneesheren-Ziekenhuizen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/11/1970
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/11/1970
Pagina:12132
Advies van de Raad van State --
Periode van geldigheid van ... tot 29/10/2004
Bijlage(n)
Aard Datum    
HR 29/10/1970