help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 15 oktober 1975 tot uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit van 22 november 1974 tot vaststelling van de algemene voorwaarden voor erkenning bedoeld in artikel 66 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/10/1975
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/10/1975
Pagina:13575
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1975
Opgeheven door een of meer overheden: zie «Alle» in de analyse