help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 september 1995 betreffende de overdracht van de deelneming van de Federale Participatiemaatschappij in het kapitaal van de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid (NMKN)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/09/1995
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/10/1995
Pagina:28414
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking dag van bekendmaking