help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Verordening van 31 mei 1990 houdende vaststelling van de verschuldigde retributies als tegenprestatie voor de door de brandweerdienst van de Agglomeratie Brussel verrichte opdrachten van brandpreventie voor het dienstjaar 1990


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/05/1990
Aard van de akte: Verordening van de Brusselse Agglomeratie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/09/1990
Pagina:17464
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

TT 1990

Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.