help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 16 februari 2000 houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Verenigde Mexicaanse Staten inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Mexico op 27 augustus 1998


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/02/2000
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/03/2003
Editie:1
Pagina:13106
Advies van de Raad van State 28971
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 29/03/2003 tot ...