help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 juli 1955 tot vaststelling van de voorwaarden van erkenning van de plaatselijke handelsmaatschappijen en van de verbonden van plaatselijke maatschappijen van krediet voor ambachtsoutillering en van de te volgen procedure


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/07/1955
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/09/1955
Pagina:5315
Advies van de Raad van State 4707
Periode van geldigheid van ... tot 31/03/1997