help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 13 november 2002 waarbij de afdeling Europa Werkgelegenheid van de administratie Werkgelegenheid van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gemachtigd wordt het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/11/2002
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/03/2003
Pagina:10757
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 33633
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 15/03/2003 tot ...