help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Gemeenschappelijke bindende richtlijn van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken met betrekking tot de toegangsregels van de leden van de politiediensten tot de algemene nationale gegevensbank en de basis-, bijzondere en technische gegevensbank


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/07/2021
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/07/2021
Pagina:70385
  • 31/05/2021 (Rechtzetting)
    De tekst bekendgemaakt in het BS 28/05/2021 moet als onbestaande beschouwd worden. De tekst zal afzonderlijk terug bekendgemaakt worden.
  • 28/05/2021 (Bekendmaking)
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld

Opmerkingen 1) Datum van de akte: de bekendgemaakte tekst bevat geen enkel element waardoor zijn datum kan bepaald worden. Bijgevolg wordt deze akte geacht te bestaan uiterlijk op de dag van zijn bekendmaking (lees: tweede bekendmaking).

2) Aard van de akte: alhoewel de akte door zijn auteurs niet uitdrukkelijk als ministerieel besluit wordt betiteld, kan hij op grond van de inhoud en de draagwijdte ervan als dusdanig beschouwd worden.