help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 november 2002 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 februari 1997 tot aanduiding van de adviesorganen die advies moeten uitbrengen over het ontwerp van gewestelijke stedenbouwkundige verordening, overeenkomstig artikel 165 van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedenbouw


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/11/2002
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/01/2003
Pagina:892
Advies van de Raad van State 34198
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 10/01/2003 tot 27/10/2010