help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 december 1974 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 1974, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de statuten van het Fonds voor bestaanszekerheid voor de arbeiders van de bouwnijverheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/12/1974
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/01/1975
Pagina:840
Advies van de Raad van State --