help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de met het gemeenschappelijk toezicht belaste commissarissen, bedoeld in artikel 31 van het Scheldereglement, van 7 november 2002 houdende wijziging van het Besluit examens verklaringen van vrijstelling Scheldereglement en het Besluit vaststelling examengeld en benoeming examencommissie Scheldereglement


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 07/11/2002
Nature de l'acte: Arrêté: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 28/11/2002
Edition:2
Page:53869
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 01/12/2002

Période de vigueur du 01/12/2002 au ...
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.