help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 oktober 2002 houdende overgangsbepalingen betreffende diverse toelagen toegekend aan personen die een religieuze en morele bijstand verlenen in de strafinrichtingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/10/2002
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/11/2002
Editie:1
Pagina:50061
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/2001

Periode van geldigheid van 01/04/2001 tot ...