help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 mei 1979 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 1976 tot vaststelling van de taalkaders van de Diensten van de Secretaris-generaal, het Bestuur van het Vervoer, het Bestuur der Luchtvaart en het Commissariaat-generaal voor Toerisme, van het Ministerie van Verkeerswezen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/05/1979
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/06/1979
Pagina:7048
Advies van de Raad van State --