help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de secretaris-generaal van 26 juli 2002 betreffende delegatie van sommige bevoegdheden inzake algemene werking, organisatie van de diensten en individueel personeelsbeheer aan ambtenaren van het departement Coördinatie (Vlaamse overheid)


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 26/07/2002
Nature de l'acte: Arrêté: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 17/08/2002
Edition:2
Page:35376
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 01/08/2002

Période de vigueur du 01/08/2002 au 01/04/2006
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.