help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect

Citeertitel: "Wet betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid in de bouwsector"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/05/2017
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/06/2017
Pagina:63004
Advies van de Raad van State 60329
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/2018

Art. 10: 01/12/2017

Temporeel toepassingsgebied: art. 21, eerste lid en derde lid

Overgangsbepalingen: art. 21, tweede lid

Periode van geldigheid van 01/12/2017 tot ...