help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Gemeenschappelijke richtlijn MFO-3 van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken van 14 juni 2002 betreffende het informatiebeheer inzake gerechtelijke en bestuurlijke politie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/06/2002
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/06/2002
Editie:1
Pagina:27816
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking (zie het einde van de tekst)

Periode van geldigheid van 18/06/2002 tot ...
Opmerkingen Aard van de akte: alhoewel de akte door zijn auteurs niet uitdrukkelijk als ministerieel besluit wordt betiteld, kan hij op grond van de inhoud en de draagwijdte ervan als dusdanig beschouwd worden.