help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 22 maart 2002 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 11 oktober 2001 tussen de federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het meerjarig investeringsplan 2001-2012 van de NMBS


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/03/2002
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/03/2002
Editie:3
Pagina:12562
Advies van de Raad van State 32371 + 32449
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Bijlage(n)
Aard Datum    
SAk 11/10/2001