help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 februari 2002 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 20 juni 1989 betreffende de Hoge Raad van Financiën, gewijzigd bij koninklijk besluit van 10 augustus 1998


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/02/2002
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/03/2002
Editie:3
Pagina:11566
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 32069
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 19/03/2002 tot 13/04/2006