help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 - Voorlopige vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische structuur, regio Schelde-Dender : gebieden van het geactualiseerd Sigmaplan Polder van Vlassenbroek, Grote en Kleine Wal, Zwijn en Groot Schoor


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 24/04/2009
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Par extrait ou mention
Date: 25/05/2009
Page:38591
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet Datum is niet vermeld.

Période de vigueur du 08/06/2009 au ...