help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/02/2008
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/02/2008
Pagina:11897
Advies van de Raad van State 42313
Inwerkingtreding / Uitwerking Het besluit treedt in werking op de dag van de inwerkingtreding van het hoofdstuk XIV van de titel XIII van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I), met name op 01/12/2008, in toepassing van het besluit van 10/02/2008 bekendgemaakt in het BS van 26/02/2008, p. 11900.

Periode van geldigheid van 01/12/2008 tot ...