help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 oktober 1992 houdende uitvoering van artikel 39bis, § 5, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, ingevoegd door artikel 1 van de wet van 20 juli 1991 houdende begrotingsbepalingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/10/1992
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/11/1992
Pagina:24517
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/12/1991$

TT 1991

Periode van geldigheid van 01/12/1991 tot ...
Opmerkingen Fonds des Accidents du Travail