help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 21 juni 1993 houdende aanwijzing van de dienst die volgens de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging Dienst voor de Mededinging genoemd word


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/06/1993
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/06/1993
Pagina:15371
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/1993