help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 24 juli 2001 houdende goedkeuring van het reglement van de raad van bestuur van B.I.A.C. tot vaststelling op de luchthaven Brussel-Nationaal van de modaliteiten tot betaling van de vergoedingen bedoeld in artikel 181 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en de invoering van een verkeersformulier


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/07/2001
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/09/2001
Pagina:31532
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Bijlage(n)
Aard Datum    
V 22/06/2001