help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 8 juni 1984 tot vaststelling van de regels voor de inhouding van de bedrijfsvoorheffing op de toelagen en bijslag die op 1 juli 1984 aan sommige personeelsleden van de openbare sector worden betaald


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/06/1984
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/06/1984
Pagina:9173
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking TT 1984