help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 oktober 1980 waarbij voor de financiering van de vakantiegelden met betrekking tot het vakantiedienstjaar 1979, het koninklijk besluit van 15 januari 1971 tot vaststelling van andere toepassingsregelen voor de werkgevers en voor de handarbeiders van de diamantnijverheid en -handel, van de wetgeving betreffende de jaarlijkse vakantie der loonarbeiders wordt gewijzigd


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Ingetrokken akte !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/10/1980
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/11/1980
Pagina:13290
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

TT 1979

Periode van geldigheid van ... tot 22/11/1980