help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2018 betreffende de goedkeuring van het beoordelingskader toets nieuwe opleiding


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/11/2018
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/12/2018
Pagina:98189
Advies van de Raad van State Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 64363
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2019

Periode van geldigheid van 01/09/2019 tot ...