help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 september 2022 tot uitvoering van de wet van 15 juni 2022 betreffende de medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/09/2022
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/01/2023
Editie:2
Pagina:4291
Advies van de Raad van State 71911
Inwerkingtreding / Uitwerking 11/01/2023 (art. 16, eerste lid: "op de dag volgend op die van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad")

Art. 3 en 4, tweede lid: 26/05/2024 (art. 16, tweede lid)

Periode van geldigheid van 11/01/2023 tot ...