help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 9 oktober 1986 tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 mei 1976 houdende vaststelling van de modaliteiten van uitgifte, organisatie, trekking en betaling der loten van de tranches van de loterij met biljetten van de Nationale Loterij


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/10/1986
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/10/1986
Pagina:14670
Advies van de Raad van State 17452
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking