help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 10 april 1995 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de gemeenten een financiële toelage kunnen krijgen bij het afsluiten van een politiesamenwerkingsakkoord


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/04/1995
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/05/1995
Pagina:11723
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking