help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret zur Zustimmung zur Vereinbarung über die Satzung der Europa¨ischen Schulen und zu den Anhängen I und II unterzeichnet in Luxemburg am 21. Juni 1994

Decreet van 17 april 2001 houdende instemming met de overeenkomst houdende het statuut van de Europese scholen en met de Bijlagen I en II, gedaan te Luxemburg op 21 juni 1994


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/04/2001
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/06/2001
Editie:1
Pagina:18322
Advies van de Raad van State 31094
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking