help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 februari 1980 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 november 1975 houdende vaststelling van het taalkader van het Fonds voor de bouw van ziekenhuizen en medisch-sociale inrichtingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/02/1980
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/02/1980
Pagina:2347
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1979

Opmerkingen Zonder voorwerp ingevolge de afschaffing van het Fonds voor de bouw van ziekenhuizen en medisch-sociale inrichtingen (KB 13/03/1991, art. 13)