help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Beslissing van de Secretaris-generaal van 25 januari 1980 tot vaststelling van de zetel en de territoriale bevoegdheid van de buitendiensten van de Administratie van de bijzondere belastinginspectie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/01/1980
Aard van de akte: Beslissing
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/04/1980
Pagina:4376
Advies van de Raad van State --
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.