help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 november 2000 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/11/2000
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/12/2000
Pagina:41463
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking

Uitwerking: "Dit besluit is van toepassing voor het aanslagjaar 2001." Het woord "voor" betekent niet dat het besluit een tijdelijke tekst zou zijn. De betrokken wijziging vult inderdaad een tabel aan door de vermelding van het duizendtal van een jaar en een coefficient die van toepassing is op dit jaar. Bijgevolg is deze wijziging ten gronde van toepassing op het aangewezen jaar maar de in de tabel toegevoegde vermeldingen blijven formeel bestaan na het vermelde jaar. Met andere woorden kan de tekst worden gelezen als volgt: "Dit besluit is van toepassing vanaf het aanslagjaar 2001."
Periode van geldigheid van 01/01/2000 tot ...