help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 28 maart 2003 tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/03/2003
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/04/2003
Pagina:22836
Advies van de Raad van State 33638
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 09/05/2003 tot ...