help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 30 juni 2000 tot invoeging van een artikel 21ter in de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/06/2000
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/12/2000
Editie:1
Pagina:40488
Advies van de Raad van State P - V + 28940
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking