help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Regent van 20 oktober 1947 houdende vaststelling van de zitpenningen en vergoedingen toegekend aan de leden van de Aanvaardingscommissiën en van de Commissiën van Beroep, voorzien bij de statuten van de politieke gevangenen, alsook aan de personen die opgeroepen worden om te verschijnen voor deze Commissiën, of voor de administratieve diensten belast met de toepassing der wetten van 5 en 26 februari 1947, die het statuut van de politieke gevangenen en hun rechthebbenden regelen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/10/1947
Aard van de akte: Besluit van de Regent
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/10/1947
Pagina:10076
Advies van de Raad van State --