help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 9 juli 2000 waarbij aan de intercommunale coöperatieve vennootschap "Intercommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen", afgekort als "Integan" toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt verleend


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/07/2000
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/08/2000
Pagina:27876
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 29816
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking